Höglund, P., Forkby, T., & Johansson, J. (2023). Den mätande socialtjänsten : – användning av individbaserad systematisk uppföljning av insatser. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 541–561. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4218