Enell, S., & Allgurin, M. (2024). Villkorad normalitet: – berättelser om det (o)normala under och efter placering på särskilt ungdomshem. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 701–718. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4204