Staaf, A., & Björkhagen Turesson, A. (2023). Kriminalvården och Barnkonventionen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(2), 519–540. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4169