Hjelte, J., Höög, E., & Nordström, A. (2023). Kunskap och expertis i små glesbygdskommuners socialtjänst: – synen på utmaningar och lösningar. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 457–476. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4116