Blom Nilsson, M. (2023). Har problemen blivit värre? – en analys av hur problem med och hjälpbehov för psykisk hälsa, alkohol-och narkotikaanvändning förändrats över tid för socialtjänstens klienter. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(1), 477–498. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4115