Johansson, S., & Liljegren, A. . (2021). Socialtjänsten som granskningsobjekt: Politikers och tjänstemäns användning av Öppna jämförelser. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 3–28. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4082