Börjesson, A. ., & Hedin, U.-C. (2021). Nya böcker. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 119–127. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4079