Lidström, A. . (2021). EBP och verksamhet med personligt ombud: Formaliseringar och objektiviteter. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 95–118. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4076