Backlund, Åsa ., Thorén, K., & Lundström, T. . (2021). Socialtjänstens respons på "flyktingkrisen": Mottagandet av ensamkommande barn. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 75–94. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4075