Scaramuzzino, G. ., & Scaramuzzino, R. (2021). Hat, hot och kränkningar mot ledare: Politisk, rumslig och personlig kontroll av civilsamhället. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 51–73. Hämtad från https://socvet.se/article/view/4074