Amcoff, J. (2021). Socialbidragstagares flytt mellan storstad och avfolkningsbygd: Social dumpning eller problemanhoppning i förorten?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 28(1), 29–50. https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.1.4073