Helmersson, S., Vallström, M., & Vallström, M. (2024). De ensamkommandes ensamhet : – Unga migranters röster om exkludering och förutsättningar för integration i två norrländska landsbygdskommuner. Socialvetenskaplig Tidskrift, 30(3), 681–699. https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4041