Mattsson, T. (2021). Möjligheter och svårigheter för kritisk forskning i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 27(3-4), 329–341. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3674