Lauri, M., & H. Jönsson, J. . (2021). Rustad för morgondagen? Kritiska och radikala perspektiv i den svenska socionomutbildningens styrdokument. Socialvetenskaplig Tidskrift, 27(3-4), 269–290. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3665