Mulinari, P., Tahvilzadeh, N., & Kings, L. (2021). Dekolonialt socialt arbete: om relationen mellan gräsrotsrörelser och kritiskt socialt arbete i den urbana periferin. Socialvetenskaplig Tidskrift, 27(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3664