Björngren Cuadra, C., & Ouis, P. (2021). Grönt och hållbart socialt arbete - Miljörättvisa, social rättvisa och ekosociala interventioner. Socialvetenskaplig Tidskrift, 27(3-4), 207–226. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.3-4.3662