Pålsson, D., & Wiklund, S. (2022). Barnperspektiv och ekonomiskt bistånd: I vilken utsträckning kan generositet respektive restriktivitet ses som ett uttryck för skilda strategier?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 29(1). Hämtad från https://socvet.se/article/view/3524