Siverskog, A. ., & Jönson, H. . (2020). Vart är äldreomsorgen på väg? Argument för och emot förenklad biståndshandläggning. Socialvetenskaplig Tidskrift, 27(1), 91–110. https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.1.3414