Harnett, T. (2020). Utifrån ålder eller behov? – Ålder som organiserande princip för stödinsatser till äldre. Socialvetenskaplig Tidskrift, 26(3-4), 303–322. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3092