Lundström, T., & Sallnäs, M. (2020). Barnskyddets innersta kärna: – om tvångsplaceringar som motiveras av barns hemförhållanden. Socialvetenskaplig Tidskrift, 26(3-4), 283–302. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.3-4.3091