Stranz, H., Bergmark, Åke, & Lundström, T. (2020). På olika villkor? – extern samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig Tidskrift, 26(2), 131–152. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.2.3083