Edebalk, P. G. (2015). Möllermodellen. Svensk socialförsäkring 1944-51. Socialvetenskaplig Tidskrift, 1(1). https://doi.org/10.3384/SVT.1994.1.1.3062