Brunnberg, E. (2016). Vård och omsorg om förskolebarn i Sverige och England. Socialvetenskaplig Tidskrift, 1(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.1994.1.2-3.3060