Edebalk, P. G. (2016). FattigvÄrdsfolket och pensionsstriden 1912/13. Socialvetenskaplig Tidskrift, 2(3). https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.3.3008