Gaunt, D. (2016). Ivar Lo, de radikala pensionärerna och striden mot ålderdomshemmen 1949. Socialvetenskaplig Tidskrift, 2(4). https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.4.3005