Salonen, T. (2016). Försörjningsfrågor - en introduktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 3(1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984