Jonsson, T. B. (2016). lmplementering av arbetslinjen inom sjukförsäkringen - konsekvenser för invandrarklienter. Socialvetenskaplig Tidskrift, 3(3). https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.3.2981