Bergmark, Åke, & Lundström, T. (2016). Metoder i socialt arbete Om insatser och arbetssätt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig Tidskrift, 5(4). https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.4.2918