Lundström, T. (2016). Barnomhändertaganden – en analys av kommunala variationer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 6(3). https://doi.org/10.3384/SVT.1999.6.3.2889