Sallnäs, M. (2016). Institutionsvård för barn och ungdomar Att vara som en familj. Socialvetenskaplig Tidskrift, 6(2). https://doi.org/10.3384/SVT.1999.6.2.2882