Gunnarsson, E. (2016). Kvinnors fattigdom – könsperspektivet i forskningen om socialbidrag och fattigdom. Socialvetenskaplig Tidskrift, 7(1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.1-2.2825