Tamm, M. (2016). En existens mellan fyra väggar. Etiska och psykosociala problem vid rehabilitering av äldre och funktionshindrade i hemmet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 9(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2002.9.1.2804