Svedberg, G. (2016). Sjuksköterskors berättelser om rädsla inom psykiatrisk vård före moderna psykofarmaka. Socialvetenskaplig Tidskrift, 8(1-2). https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.1-2.2782