Minas, R. (2016). Att skilja »agnar från vetet« – telefonmottagningarnas organisation och selektion av socialbidragsförfrågningar. Socialvetenskaplig Tidskrift, 8(3). https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.3.2773