Gustafsson, B., Johansson, M., & Palmer, E. (2016). Barnens inkomststandard under 90-talets djupa recession och den följande återhämtningen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 10(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.1.2663