Lundström, T., & Sallnäs, M. (2016). Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården. Socialvetenskaplig Tidskrift, 10(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.2-3.2658