Edebalk, P. G. (2016). Bismarck och de första socialförsäkringarna. Socialvetenskaplig Tidskrift, 10(4). https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.4.2649