Närvänen, A.-L., & Åsbring, P. (2016). Kroniskt trötthetssyndrom, ?bromyalgi och risken att bli stigmatiserad. Socialvetenskaplig Tidskrift, 11(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.1.2647