Bergmark, Åke, & Lundström, T. (2016). Det sociala arbetets viktigaste resurs? Om omfattningen av personal inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig Tidskrift, 11(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.2.2642