Carlson, B. (2016). Signe och Iris - svenska socialingenj├Ârer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 11(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2639