Melin Emilsson, U. (2016). Gruppboende för dementa - en omsorgsform eller ett begrepp i försvinnande?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 11(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2635