Hjort, T. (2016). Forskning om konsumtionsvillkor för hushåll med knapp ekonomi – ett svagt utvecklat fält. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.1.2627