Wiklund, S. (2016). Social barnavård i nya former. Om marknadsorientering inom barnavårdsarbetet. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2624