Dellgran, P., & Höjer, S. (2016). Rörelser i tiden. Professionalisering och privatisering i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2623