Dellgran, P., & Höjer, S. (2016). Mellan offentligt och privat, politik och profession – en introduktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2619