Bergmark, Åke, & Lundström, T. (2016). En sak i taget? Om specialisering inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Socialvetenskaplig Tidskrift, 12(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.2-3.2618