Bragesjö, F., & Hallberg, M. (2016). Vetenskaplig kunskap som problem för beslutsfattare och praktiker? Exemplet mässlingsvaccination. Socialvetenskaplig Tidskrift, 13(3). https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2601