Ahnlund, P., & Johansson, S. (2016). OmvÄrdnadsutbildning som mÄl eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn. Socialvetenskaplig Tidskrift, 13(3). https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2600