Billquist, L., & Johnsson, L. (2016). Sociala akter som empiri. Om möjligheter och svårigheter med att använda socialarbetares dokumentation i forskningssyfte. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.1.2595