Bergmark, Åke, & Fritzell, J. (2016). Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2592